DỊCH VỤ

Định cư tỉnh bang (PNP)

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ phù hợp với chương trình định cư của từng tỉnh bang như:

 • Định cư tỉnh Alberta.
 • Định cư tỉnh British Columbia.
 • Định cư tỉnh Manitoba.
 • Định cư tỉnh New Brunwick.
 • Định cư tỉnh New Foundland and Labrador.
 • Định cư tỉnh Nova Scotia.
 • Định cư tỉnh Ontario.
 • Định cư tỉnh Prince Edward Island (Đảo Hoàng tử).
 • Định cư tỉnh Sakatschewan.
 • Định cư địa hạt Yukon.
 • Định cư địa hạt Northwest.
 • Chương trình định cư tại khu vực Atlantic.
 • Chương trình định cư thử nghiệm tại khu vực nông thôn và phía Bắc Canada.

Các chương trình định cư nói trên được dành cho người nước ngoài có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc đồng thời có mong muốn định cư và đóng góp cho tỉnh/bang, địa hạt mà người đó và gia đình dự định sinh sống khi đến Canada. Mỗi tỉnh/bang, địa hạt sẽ có những chương trình định cư và yêu cầu cụ thể đối với các ứng viên để tìm ra những người thật sự phù hợp với tỉnh/bang, địa hạt đó. Ví dụ, các tỉnh/bang, địa hạt thường sẽ ưu tiên cho những người thuộc nhóm:

 • Sinh viên.
 • Doanh nhân.
 • Lao động tay nghề bậc cao.
 • Lao động tay nghề bậc trung.