DỊCH VỤ

Gia hạn thẻ Định cư (thẻ PR)

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Gia hạn thẻ PR
  • Nộp đơn xin giấy Thông hành của thường trú nhân (PRTD)
  • Nộp đơn xin từ bỏ tư cách thường trú nhân.

Thường trú nhân tại Canada phải có thẻ PR hoặc Giấy thông hành (PRTD) hợp lệ để được nhập cảnh vào Canada. Nếu thiếu một trong hai giấy tờ này, thường trú nhân có thể không được phép lên tàu bay hoặc tàu biển để đến Canada.

Nếu thẻ PR của bạn hết hạn, bạn phải nộp hồ sơ xin cấp mới dù việc hết hạn thẻ này không làm mất tư cách thường trú nhân của bạn. Nếu thẻ PR hết hạn khi bạn ở ngoài Canada, bạn cần xin Giấy thông hành của thường trú nhân để được nhập cảnh vào Canada.