DỊCH VỤ

Giấy phép lao động

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Đánh giá tác động thị trường lao động Canada – Labour Market Impact Assessment LMIA (còn được hiểu là Giấy phép tuyển dụng lao động nước ngoài tại Canada).
 • Giấy phép lao động có LMIA và miễn LMIA.
 • Giấy phép lao động sau tốt nghiệp.
 • Gia hạn và khôi phục giấy phép lao động.
 • Gia hạn hoặc phục hồi giấy phép học tập,
 • Giấy phép trải nghiệm lao động tại Canada (chỉ dành cho một số nước mà hiện tại chưa có Việt Nam).
 • Giấy phép lao động mở dành cho vợ/chồng để làm việc toàn thời gian tại Canada.
 • Giấy phép lao động trong quá trình chờ đợi kết quả hồ sơ nhập cư vào Canada.
 • Giấy phép lao động cho chương trình thử nghiệm người chăm sóc tại gia.
 • Giấy phép lao động cho chương trình thử nghiệm bảo mẫu tại gia.

Chính phủ Canada tin rằng lực lượng lao động nước ngoài tại Canada là một phần không thể thiếu để đóng góp xây dựng đất nước. Với gần nửa triệu người lao động nước ngoài được ký hợp đồng làm việc hằng năm tại Canada, cơ hội là dành cho tất cả mọi người trong các ngành từ lao động kỹ thuật cao đến lao động phổ thông.

Bên cạnh giấy phép lao động mở cho phép người lao động được làm cho bất cứ chủ lao động nào tại Canada, thì có một loại giấy phép lao động đặc biệt mà trong đó người sử dụng lao động đã được chỉ định cụ thể. Đối với loại giấy phép lao động đặc biệt đó, người sử dụng lao động sẽ cần có có LMIA (nếu được yêu cầu).

Sinh viên có Giấy phép học tập có thể được làm việc bán thời gian trong kỳ học và toàn thời gian trong kỳ nghỉ. Ngoài ra, học sinh sinh viên còn được đưa vợ chồng con cái đi cùng sang Canada. Con sẽ được học miễn phí theo chương trình học tại trường công và vợ hoặc chồng sẽ được cấp giấy phép lao động để làm việc toàn thời gian.

Tại Canada, giấy phép lao động có thể được cấp trong một số trường hợp sau:

 • Cho sinh viên đã tốt nghiệp tại khối trường được công nhận của Canada.
 • Cho người đã nộp hồ sơ xin thường trú nhân và thành viên gia đình.
 • Cho vợ/chồng của người lao động có tay nghề hoặc sinh viên quốc tế.
 • Cho người tỵ nạn, người đang xin tỵ nạn và thành viên gia đình.
 • Cho sinh viên đi thực tập.

Tuy nhiên, phần lớn người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Canada đều sẽ cần có sự hỗ trợ của LMIA.