DỊCH VỤ

Quốc tịch

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Nộp hồ sơ xin quốc tịch
  • Nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận quốc tịch
  • Nộp hồ sơ xin từ bỏ quốc tịch

Hộ chiếu Canada là một trong những hộ chiếu quyền lực trên thế giới, cho phép công dân đến 183 quốc gia không cần visa. Hơn nữa, Canada cho phép công dân có hai quốc tịch nên người Việt tại Canada có thể có quốc tịch Canada mà không phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Điều này sẽ giúp công dân có hai quốc tịch vô cùng thuận tiện trong việc đi lại giữa hai quốc gia.