QUYỀN RIÊNG TƯ

Cập nhật ngày 1 tháng 1 năm 2022

Quy định về Quyền riêng tư của Công ty Tư vấn định cư Kownia giải thích về các thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị trên trang web này. Xin vui lòng đọc kỹ các quy định này trước khi sử dụng website của chúng tôi và/hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý vị thông qua website. Bằng việc truy cập vào website của chúng tôi, quý vị đồng ý với các Quy định về Quyền riêng này của Công ty Tư vấn định cư Kownia. 

Chúng tôi có quyền sửa đổi Quy định về Quyền riêng tư bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ công bố bản sửa đổi và ghi ngày cập nhật cuối cùng trên đầu trang. Mọi sự thay đổi chỉ có hiệu lực sau ngày công bố và không có giá trị hồi tố. Quý vị nên cập nhật các Quy định về Quyền riêng tư của chúng tôi mỗi khi truy cập website và tự đảm bảo rằng quý vị hiểu và đồng ý với cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị. 

Chính sách của chúng tôi là giữ bí mật thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ website này và chỉ sử dụng cho hoạt động nội bộ của Công ty. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này trừ khi theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Xin lưu ý rằng chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị một cách cẩn trọng nhất. 

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin định danh cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại, nghề nghiệp thông qua các form mẫu do khách hàng tự nguyện điền những thông tin đó vào. Những thông tin này chỉ được sử dụng để phục vụ yêu cầu của chính quý vị, trừ khi quý vị cho phép chúng tôi sử dụng vào mục đích khác, ví dụ như đưa email của quý vị vào danh sách email chung của công ty chúng tôi. 

CHÍNH SÁCH LƯU COOKIE VÀ ĐÁNH DẤU

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng phương thức lưu cookie và đánh dấu. Những phương thức này dùng để thu thập các thông tin như loại trình duyệt web, hệ điều hành, đếm số lượng người truy cập và cách thức quý vị sử dụng website của chúng tôi. Thông tin cá nhân của quý vị KHÔNG bị thu thập bởi những phương thức này. Tuy nhiên, nếu trước đó quý vị đã tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân bằng form mẫu như nói ở trên thì cookie có thể liên hệ đến những thông tin này.    

SỬ DỤNG THÔNG TIN 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của Đạo luật Bảo vệ thông tin và tài liệu điện tử cá nhân của Canada (PIPEDA). Chúng tôi không bán, chia sẻ, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của quý vị vì bất kỳ mục đích nào ngoài việc sử dụng để liên lạc và cung cấp dịch vụ của Công ty tới quý vị. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cua quý vị theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc một bên thứ ba để phục vụ hoạt động điều tra hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật nếu (1) pháp luật yêu cầu hoặc cho phép hoặc (2) nỗ lực ngăn chặn hành vi lừa đảo hoặc hành vi bất hợp pháp khác, hoặc (3) điều tra các hành vi lừa đảo đang diễn ra. Thông tin chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba dưới những hình thức nói trên không nhằm mục đích thương mại.

Thông tin cá nhân của quý vị được bảo đảm bí mật. Chỉ người lao động và đại diện hợp pháp của công ty được quyền truy cập. Quý khách luôn có quyền rút khỏi danh sách email chung của Công ty chúng tôi.