DỊCH VỤ

Bảo lãnh gia đình

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Nộp hồ sơ bảo lãnh vợ/chồng bao gồm cả trường hợp Common Law,
  • Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho vợ/chồng,
  • Nộp hồ sơ bảo lãnh con cái,
  • Nộp hồ sơ bảo lãnh con nuôi,
  • Nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ và ông bà,
  • Nộp hồ sơ bảo lãnh trường hợp không có người thân tại Canada.

Đoàn tụ gia đình là một trong các mục tiêu cơ bản của Luật di trú và bảo vệ người tị nạn của Canada. Nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân ít nhất 18 tuổi, bạn có thể bảo lãnh người thân sang Canada bao gồm vợ/chồng hoặc con. Bạn cần phải chứng minh được khả năng tài chính và ký cam kết để hỗ trợ cho người được bảo lãnh và bảo đảm rằng người được bảo lãnh sẽ không phải nhận trợ cấp xã hội khi sang Canada. Đối với bảo lãnh bố mẹ và ông bà, việc bảo lãnh chỉ được thực hiện sau khi được mời tham gia nộp hồ sơ.