NHÂN SỰ

Chìa khoá của Kownia

Flora (Anh Hoa) Ho

Giám đốc điều hành

Lori Shaw

Chuyên gia Tư vấn

Cindy (Jiaxin) Ling

Chuyên gia Tư vấn

David (Cheng-Heng) Hsieh

Chuyên gia Tư vấn

Linh Vương

Giám đốc thương mại

Thy Trần

Phụ trách thương mại

Thị trường Nhật Bản

Zane (Ze Shi) Li

Giám đốc phụ trách công nghệ