DỊCH VỤ

Điều chuyển nội bộ công ty

Điều chuyển nội bộ Công ty là một chương trình giúp đưa người lao động nước ngoài đến Canada nếu người lao động đó đang làm việc cho công ty nước ngoài có chi nhánh hoặc là chi nhánh hoặc công ty liên kết của một công ty Canada dưới dạng giấy phép lao động. Việc điều chuyển này không đảm bảo chắc chắn rằng người lao động sẽ có được PR nhưng sẽ giúp người lao động có được kinh nghiệm làm việc tại Canada để sau đó có thể dùng để tăng điểm khi nộp hồ sơ xin PR. Vợ hoặc chồng của người lao động có thể được xin giấy phép lao động tại Canada

Người sử dụng lao động theo chương trình này không cần phải làm hồ sơ xin đánh giá tác động đến thị trường lao động (LMIA) nên việc làm hồ sơ này có thể được thực hiện nhanh hơn so với trường hợp phải xin LMIA.