DỊCH VỤ

Định cư liên bang cho người có tay nghề

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Đánh giá hồ sơ miễn phí.
 • Định cư liên bang dành cho nhân lực chất lượng cao.
 • Định cư liên bang dành cho người có kinh nghiệm làm việc tại Canada.
 • Định cư liên bang dành cho người có tay nghề chuyên môn và được công nhận tại Canada.
 • Đánh giá NOC công việc.
 • Mẫu thư nội dung công việc.
 • Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ.

Chương trình định cư liên bang dành cho người có tay nghề là chương trình định cư cơ bản dành cho các ứng viên có tay nghề để định cư tại bất cứ tỉnh bang nào tại Canada ngoại trừ Quebec.

Chương tình định cư liên bang dành cho người có tay nghề có 3 nhóm sau:

 • Định cư liên bang dành cho nhân lực chất lượng cao:

Đây là chương trình định cư dành cho những người đã có kinh nghiệm làm việc, tiếng Anh CLB 7 (IELTS 6.0), công việc từng làm phải thuộc một trong số các nhóm ngành sau:

 • Nhóm ngành quản lý.
 • Nhóm ngành chuyên môn bậc cao.
 • Nhóm ngành chuyên môn bậc trung.

Định cư liên bang dành cho người đã có kinh nghiệm làm việc tại Canada:

Đây là chương trình định cư liên bang dành cho người đã có kinh nghiệm làm việc tại Canada ít nhất 1 năm để định cư tại Canada ở bất cư tỉnh bang nào ngoại trừ Quebec.

Định cư liên bang dành cho người có tay nghề chuyên môn và được công nhận tại Canada.

Đây là chương trình định cư liên bang dành cho những người có tay nghề được công nhận tại Canada. Nghề phải nằm trong danh sách giới thiệu của liên bang:

 • Kỹ thuật viên cơ khí, điện máy, xây dựng.
 • Kỹ thuật viên vận hành, chế tạo máy.
 • Kỹ thuật viên các ngành khoa học tự nhiên, nông nghiệp.
 • Kỹ thuật viên cơ khí, điện máy, xây dựng.
 • Quản lý và vận hành quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc nông nghiệp.
 • Đầu bếp, phụ bếp, giết mổ và làm bánh.

Các ứng viên tiềm năng sẽ hoàn thành một hồ sơ Express Entry trực tuyến. Đây là một hình thức để cung cấp thông về:

 • Kỹ năng,
 • Kinh nghiệm làm việc,
 • Khả năng ngôn ngữ,
 • Giáo dục,
 • Các chi tiết khác có thể hỗ trợ nhà chức trách đánh giá.

Những người đáp ứng được các tiêu chí của một trong những chương trình nhập cư liên bang được liệt kê ở trên, sẽ được chấp nhận vào một khối các ứng cử viên.

Các ứng viên trong khối sẽ được xếp hạng bằng một hệ thống tính điểm có tên gọi Hệ thống Xếp hang Toàn diện (Comprehensive Ranking System). Điểm được tính bằng cách sử dụng thông tin trong hồ sơ của họ. Nếu ứng viên có việc làm tại Canada, hệ thống sẽ tính điểm cộng cho ứng viên, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ứng viên sẽ chắc chắn có thường trú nhân, vì hệ thống sẽ tự cắt điểm theo yêu cầu để chọn ra những ứng viên xuất sắc nhất. Tần suất cắt điểm chọn ứng viên thường sẽ là 2 lần/tháng.