DỊCH VỤ

Định cư theo Visa khởi nghiệp

Chương trình định cư theo con đường khởi nghiệp (SUV) cho phép các doanh nhân và gia đình của họ đến Canada định cư sau khi xây dựng được một công ty khởi nghiệp đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ Canada.

Chương trình này hướng tới người nhập cư là các doanh nhân có kỹ năng và khả năng khởi nghiệp các công ty đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

  • Sáng tạo
  • Tạo công ăn việc làm cho người Canada
  • Có khả năng cạnh tranh toàn cầu

Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh sáng tạo, bạn có thể được hỗ trợ bởi một trong các tổ chức dược chỉ định tại Canada và sẽ có khả năng được nhập cư vào đất nước tươi đẹp này. Ngoài các yêu cầu cụ thể đối với ý tưởng kinh doanh, khách hàng cần có khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu CLB 5 và có đủ khả năng tài chính để duy trì cuộc sống cho bản thân và gia đình trong quá trình gây dựng công ty tại Canada. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể về chương trình này.