DỊCH VỤ

Visa Du lịch và Siêu Visa

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Nộp hồ sơ xin visa du lịch,
  • Nộp hồ sơ gia hạn visa du lịch,
  • Nộp hồ sơ thay đổi tình trạng,
  • Nộp hồ sơ xin siêu visa,
  • Nộp hồ sơ xin visa thương nhân.

Canada chào đón khoảng 20 triệu người đến hàng năm dưới dạng visa du lịch. Người đến Canada dưới dạng visa du lịch được phép lưu lại Canada không quá 6 tháng và được tham gia các khóa học dưới 6 tháng không cần giấy phép học tập nhưng không được phép lao động nếu không có giấy phép lao động.

Cha mẹ hoặc ông bà của người có quốc tịch hoặc thường trú nhân Canada có thể xin siêu visa. Visa này có thời hạn lên đến 10 năm và được lưu lại Canada tới 2 năm cho mỗi lần đến Canada.

Khi hết hạn lưu trú tại Canada (6 tháng đối với visa du lịch và 2 năm với siêu visa), bạn có thể nộp hồ sơ xin gia hạn.